Đừng… bạn nhé !

168

Ðng nên th ơ vi nhng gì đã quá quen thuc vi bn. Hãy gi chc ly chúng như nhng gì quan trng nht, vì s có lúc bn cm thy tiếc nui khi nhng điu thân thuc y mt đi. 

Ðng h thp giá tr ca mình bng cách so sánh bn thân mình vi người khác. Mi chúng ta là mt con người khác nhau và đu có nhng giá tr khác nhau. 

Ðng mãi mê theo đui nhng mc tiêu mà người khác cho là quan trng, vì ch có bn mi hiu rõ nhng mc tiêu nào là tt cho mình.

Ðng ngi hc hi. Kiến thc là mt tài sn vô hình và s là hành trang vô giá theo bn sut cuc đi. 

Ðng ngi mo him đ làm nhng điu tt. Ít nht bn cũng hc được cách sng dũng cm vi nhng ln mo him. 

Ðng nên phí phm thi gian hoc nhng li nói thiếu suy nghĩ. C hai th y mt khi đã qua đi hay tht ra thì không th nào bt li được. 

Đng đ cuc sng đi qua mt bn ch vì bn đang sng trong quá kh hay tương lai. bng cách sng cuc sng ca mình ngày hôm nay, vào lúc này, bn đang sng tt c mi ngày trong cuc đi. 

Đng quên hy vng, s hy vng cho bn sc mnh đ tn ti ngay khi bn đang b b rơi. 

Đng đánh mt nim tin vào bn thân mình, ch cn tin là mình có th làm được và bn li có lý do đ c gng thc hin điu đó. 

Đng ly ca ci vt cht đ đo lường thành công hay tht bi, chính tâm hn ca mi con người mi xác đnh được mc đ ” giàu có” trong cuc sng ca mình. 

Đng đ nhng khó khăn đánh gc bn, hãy kiên nhn ri bn s vượt qua. 

Đng do d khi đón nhn s giúp đ, tt c chúng ta đu cn được giúp đ bt kỳ khong thi gian nào trong cuc đi. 

Đng chy trn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là nim hnh phúc nht ca bn. 

Đng ch đi nhng gì bn mun mà hãy đi tìm kiếm chúng. 

Đng t chi nếu bn vn còn cái đ cho. 

Đng ngn ngi tha nhn rng bn chưa hoàn ho. 

Đng e dè đi mt th thách. Ch khi th sc mình, bn mi hc được can đm. 

Đng đóng ca trái tim và ngăn cn tình yêu đến ch vì bn nghĩ không th nào tìm ra nó. Cách nhanh nht đ nhn tình yêu là cho, cách mau l đ mt tình yêu là gi nó quá cht, cách tt nht đ gi gìn tình yêu là cho nó đôi cánh t do.

Đng đi qua cuc sng quá nhanh đến ni bn quên mt mình đang đâu và thm chí quên mình đang đi đâu. 

Đng quên nhu cu cm xúc cao nht ca mt người là cm thy được tôn trng. 

Đng ngi hc hi. Kiến thc là vô b, là mt kho báu mà ta luôn có th mang theo d dàng. 

Đng s dng thi gian hay ngôn t bt cn. C hai th đó đu không th ly li. 

Cuc sng không phi là mt cuc chy đua, nó là mt cuc hành trình mà bn có th tn hưởng tng bước khám phá…

Đng bao gi cho là bn đã tht bi khi nhng kế hoch và gic mơ ca bn đã sp đ, vì biết được thêm mt điu mi m thì đó là lúc bn tiến b ri. 

Đng quên mm cười trong cuc sng. 

Đng quên tìm cho mình mt người bn thc s, bi bn bè chính là điu cn thiết trong sut cuc đi. 

Và cui cùng đng quên ơn nhng người đã cho bn cuc sng hôm nay vi tt c nhng gì bn cn. Bi vì con cháu đi sau ca bn s xem bn như tm gương ca chúng.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.