Hãy cảm ơn !

157

Hãy cm ơn vì bn chưa có tt c nhng th bn mun. Vì nếu bn có ri thì bn còn có gì đ trông ch và hy vng na đâu.

Hãy cm ơn vì còn nhiu điu bn chưa biết. Vì nếu bn biết hết ri thì bn chng còn gì đ hc hi na sao?

Hãy cm ơn nhng lúc khó khăn. Vì nếu không có mt lúc khó khăn thì liu bn có trưởng thành được không?

Hãy cm ơn vì bn còn có nhng nhược đim. Vì nếu không còn nhược đim gì thì bn s chng còn cơ hi đ tiến b, đ ci thin bn thân.

Hãy cm ơn nhng th thách. Vì nếu không có th thách nào thì liu cái gì có th xây dng nên sc mnh và cá tính ca bn?

Hãy cm ơn nhng li lm bn đã có. Vì nếu bn không có li lm gì thì cái gì s dy cho bn nhng bài hc đáng giá như thế đây?

Hãy cm ơn nhng khi bn mt mi. Vì nếu bn không khi nào mt mi tc là bn không làm vic gì hay sao?

Tht là d nếu cm ơn nhng th tt đp, nhưng cuc sng bao gi cũng to cơ hi mi cho mi người cm ơn c nhng th chưa hoàn ho na. Suy nghĩ  tích cực để luôn có th chuyn tiêu cc thành tích cc bạn nhé !

Get real time updates directly on you device, subscribe now.